Itsana Groendesign

Geluid in de tuin

Aangename tuingeluiden

Geluid kan rust en gezelligheid in de tuin brengen. Je kan aangename geluiden produceren door:

  • klateren van water
  • ruisen van bladeren in de wind: plant bomen waarvan de blaadje ruisen in de wind, bijvoorbeeld de ratelpopulier (Populus tremula)
  • windklokken
  • gefluit van vogels: plant hagen, struiken en bomen die vogels aantrekken, zet nestkastjes

Geluidswering

Lawaai, bijvoorbeeld van een drukke weg, kan een storende factor zijn in tuinen. Het is belangrijk om je hiertegen af te schermen. Er bestaan tegenwoordig geluidswerende tuinafscheidingen, maar het hangt af van de situatie of ze ook voldoende afscherming voor het lawaai bieden. Meer info vind je op Geluidsschermen