Itsana GroendesignDe onderstaande 3 thema's vormen de basis bij het ontwerpen van onze tuinen:

Esthetisch

Onze tuinen moeten op de eerste plaats een lust zijn voor het oog. Wij zorgen hiervoor door een goede struktuur, mooie planten, mooie combinaties en het gebruik van degelijke materialen. Wij houden hierbij natuurlijk rekening met de voorkeur van de klant.

Ecologisch

Respect voor ons leefmilieu vinden we zeer belangrijk. We proberen bij te dragen tot het behoud en herstel van de kwaliteit van de natuur, het landschap en het milieu. We streven naar een harmonieuze samenleving van mensen, planten en dieren. Enkele voorbeelden:

  • We gebruiken vaak planten die bijen, hommels en vlinders aantrekken.
  • We zorgen voor planten die schuilgelegenheid bieden aan vogels, egels...
  • In elke tuin past wel een boom. Bomen geven struktuur en brengen leven in de tuin.
  • We maken gebruik van duurzame materialen.
  • Er wordt weinig of geen afval geproduceerd. We gebruiken planten die weinig of niet moeten gesnoeid worden. Het 'afval' moet ter plaatse worden verwerkt, bijvoorbeeld in takkelwallen en composthopen.

Onderhoudsvriendelijk

Een tuin mag niet meer onderhoud vragen dan de klant bereid is er in te steken. Uit onderzoek blijkt dat 75% van de mensen vinden dat ze te veel in de tuin moeten werken. Een tuin zonder werk bestaat niet, maar het onderhoud kan wel drastisch beperkt worden door de juiste keuzes te maken bij het ontwerp. Enkele voorbeelden:

  • Een gazon zal 30 keer per jaar moeten gemaaid worden, een bloemenweide hoogstens enkele keren per jaar.
  • Een ligusterhaag moet 2 keer per jaar gesnoeid worden, een klimophaag slecht om de 2 jaar.
  • Wij maken veel gebruik van machobeplanting. Dit is een sterke beplantingsvorm die weinig onderhoud vraagt en toch heel mooi kan zijn. Meer informatie vindt u hier.